Adwokat

Andrzej Turczyn,

telefon: 502 525 535


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia odbywał w latach od 1991 do 1996 roku. Pracę magisterską napisał w Katedrze Postępowania Karnego UMCS, pod kierunkiem profesora Edwarda Skrętowicza. Tematem pracy były Sądy Apelacyjne w procesie karnym II i III Rzeczypospolitej. W latach 1996 – 1998 Andrzej Turczyn odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku, będąc jednocześnie pracownikiem Urzędu Morskiego w Słupsku (Wydział Organizacyjno Prawny), a przez krótki okres Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku. W latach od 1999 do 2001 odbywał aplikację adwokacką w kancelarii senatora adw. Piotra Zientarskiego w Koszalinie. Od jesieni 2001 Adwokat Andrzej Turczyn prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Zainteresowania zawodowe dotyczą w szczególności prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego, związku prawa gospodarczego z prawem karnym oraz postępowania egzekucyjnego. Adwokat Andrzej Turczyn zajmuje się również prowadzeniem bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców - spółek handlowych oraz osób wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej.


» Dyplom (egazamin adwokacki)
» Dyplom (egazamin sędziowski)