Nasza oferta


    Udzielamy pomocy prawnej w zakresie:
  • reprezentacji przed sądami i organami administracji;
  • bieżącego doradztwa prawnego w tym korporacyjnego;
  • sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów;
  • prowadzenia windykacji należności;
  • prowadzenie negocjacji;
  • sporządzania pism procesowych i administracyjnych w tym pozwów, apelacji, skarg, odwołań.